1. HABERLER

  2. POLİTİKA

  3. Partilerin Alacağı Hazine Yardımı Belli Oldu
Olağanüstü Hal İlan Edildi

Olağanüstü Hal İlan Edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası düzenlenen MGK ve Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası 3 ay süreyle tüm ülkede OHAL ilan edildiğini açıkladı.

A+A-

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, üç ay süreyle tüm ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

* Milletimizin darbecilere cesurca duruşu sonrası teşebbüs amacına ulaşamadı.

* 15 Temmuz, darbele karşısındaki kötü gidişe "dur" denilen dönüm noktası oldu.

* Milletimiz darbeciler karşısında tek vücut oldu, kahramanlık destanı yazdı.  Parti farkı gözetmeksizin milletimizle iftihar ediyorum.

* Darbe girişimini haber alır almaz İstanbul'a gelerek milletimiz ile birlikte darbeciler karşısında dik bir duruş sergiledik. Darbe ertesi günün akşamı bertaraf edildi.

* Ülkemizde 120. maddesi uyarınca olağanüstü hal ilan edilmesi tavsiyesinde bulunduk. Bakanlar Kurulu da 3 ay boyunca olağanüstü hal ilanı kararını onayladı.

Anayasa ne diyor?

Olağanüstü Hal yönetimini Anayasanın III. Bölümü düzenliyor. Bu bölümdeki Madde 119 “Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım” durumunda 119. Madde uygulanıyor.

120. Madde “yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması” durumunda ilan edilen olağanüstü hali düzenliyor.

Olağanüstü hal ilanını, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulu’nun görüşü alındıktan sonra ilan edebiliyor. Olağanüstü halin süresi altı ayı geçemez.

Süreç nasıl olacak?

Bundan sonraki adımda karar Resmî Gazete’de yayımlanacak.

Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) onayına sunulacak.

TBMM derhal toplantıya çağırılacak.

Meclis olağanüstü hal süresini değiştirebiliyor.

Uzatılabilir mi?

Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, olağanüstü hal süresi, her defasında dört ayı geçmemek üzere, uzatılabiliyor. 

Olağanüstü Hal Yasası ve KHK'ler

Olağanüstü hallerde uygulanacak hükümleri 1983 tarihli 2935 sayılıOlağanüstü Hal Kanunu düzenliyor.

Anayasa’nın 91. Maddesi ise olağanüstü hallerde Bakanlar Kurulu’na Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkartma yetkisi veriyor.

Uygulanabilecek yasaklar

Bu kanununda alınacak tedbirler sıralanıyor. 20 Temmuz günü ilan edilen OHAL için tedbirler afet ve ekonomik krizlerde uygulananlardan daha geniş:

9’uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:

a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,

b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,

c) Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak,

d) Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak,

e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak,

f) Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak,

g) Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bunların artırılmasını istemek,

h) Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak, i) Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak, j) Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak,

k) Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak,

l) Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak,

m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak,

n) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,

o) Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak,

Anayasa

III. Olağanüstü yönetim usulleri

A. Olağanüstü haller

1. Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilânı

Madde 119. – Tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.

2. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilânı

Madde 120. – Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.

3. Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme

Madde 121. – Anayasanın 119 ve 120 nci maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilânına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmî Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

119 uncu madde uyarınca ilân edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, Anayasanın 15 inci maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve olağanüstü yönetim usulleri, Olağanüstü Hal Kanununda düzenlenir.

Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış ve büyük harflerle yazılmış yorumlar PolitiKARS.com tarafından onaylanmamaktadır.