Karaçanta İle İlgili Yolsuzluk İddiaları

Karaçanta İle İlgili Yolsuzluk İddiaları

Kars'ı sessiz sedasız terk eden Belediye Başkanı eski MHP'li Murtaza Karaçanta hakkında, müfettişler tarafından hazırlanan "rapor" ortaya çıktı.

A+A-

Kars'ı sessiz sedasız terk eden Belediye Başkanı eski MHP'li Murtaza Karaçanta hakkında, müfettişler tarafından hazırlanan "rapor" ortaya çıktı.

Haberin uzantısı...

Kars Belediye Başkanı eski MHP'li Murtaza Karaçanta, geride enkaz bırakarak sessiz sedasız şehri terk etti.

5 yıllık belediye başkanlığı süresince ismi hırsızlık, yolsuzluk ve şaibe iddialarıyla anılan ve MHP’den ihraç edilen Murtaza Karaçanta Kars’ı terk etti.

Seçim sonrası görevini vekaleten Belediye Meclis üyesi Yakup Yıldız’a bırakan Karaçanta'nın devir teslim töreninde de bulunmayacağı öğrenildi.

Hakkındaki iddialara hiçbir şekilde açıklama getirmeyen ve Kars halkına da veda etmeden şehirden ayrılan Karaçanta, Kars siyasi tarihinde bir ilke de imza atarak, başkan vekili eliyle görevi yeni belediye başkanına devredecek.

Haberin öncesi...

Murtaza Karaçanta Hakkında Rapor

Kars Belediye Başkanı eski MHP'li Murtaza Karaçanta hakkında müfettişler tarafından hazırlanan müfettiş raporu ortaya çıktı.

PolitiKARS.com'a ulaşan raporu aynen yayınlıyoruz. İşte Kars'ı talan eden zihniyet.

KARS BELEDİYESİ HAKKINDA 

R A P O R

28.02.2018

Kars Belediye Başkanı Murtaza KARAÇANTA hakkında ; İmar Kanununa, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, Devlet İhale Kanununa aykırı hareketle Görevi Kötüye Kullanma, Cebir veya tehdit kullanmak veya kullandırtmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer hileli davranışlarla, Belediyenin/Kamunun zararına sebebiyet verme, İhaleye Fesat Karıştırma, üçüncü şahıslara Haksız Mal Edindirme, kamu görevlilerinin Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesine göz yumulması fiillerinin işlenmesi olarak nitelenen aşağıdaki hususlar göz önüne alınmıştır :

1- 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası, terör örgütleri sempatizanları Murtaza KARAÇANTA “olur”u ile Kars Belediyesi’nde işe alınmıştır.

- İşe alınan şahısların 100’e yakını “İŞE GİTMEDEN AYLIK” alarak Kars Belediyesi kadrolarında çalıştığı, maaş bordosu ve SGK hizmet dökümü düzenlendiği anlaşılmıştır. Bununla beraber bu şahısların Kars ilinde ikamet etmediği ve maaşlarını da başka illerden düzenli olarak çektikleri banka kayıtlarında mevcuttur. Kars Belediyesi Meclis Üyeleri, eş, çocuk ve yakınları da Murtaza KARAÇANTA tarafından işe alınmıştır.

2- AMACI KARS HALKINA HİZMET ETMEK OLMAYAN İHALELER YAPILMIŞ, İhaleye fesat karıştırma suçu tüm filleriyle işlenmiş, ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşması sağlanmış,  İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılması sağlanmış, Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye alınmış, Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmaları engellenmiştir.

Bu şahıs ve şirketler üzerinden yürütülen faaliyetlerin tamamına yakını Murtaza KARAÇANTA ile ilişkili ve muvazaalı unsurlar içermesi göz önüne alınarak yapılan ;

-Kars ili İmar Planlarındaki yol, bulvar, cadde, meydan ve yaya yollarının, plan ve İHALE ŞARTLARINA UYGUN OLARAK YAPILMADIĞI,

-Birçok yolun yapılmadan, yapılmış olarak gösterildiği, 

- Asfalt veya yol yapımında kullanılan malzemelerin Kars Belediyesi tarafından tedarik edilmesine karşın, düzenlenen evraklarda ; malzemenin, işi alan yüklenici firma tarafından karşılandığı, tedarik edildiği, gösterilmiştir.

-İhale şartnamesinde ASFALT OLARAK YAPILMASI GEREKEN YOLA ; PARKE TAŞ, PARKE TAŞ OLARAK YAPILMASI GEREKEN YOLA İSE KIRMIZI TOPRAK SERİLDİĞİ GÖZLENMİŞ,  Kars Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nün ihale dosyaları incelendiğinde ve YERİNDE TESBİT yapıldığında ; İhaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, belediyenin/kamunun zararına sebebiyet verme suçu tüm filleriyle işlenmiş olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.

- Kars Belediyesi'nin Temizlik İşleri Hizmetlerinin özelleşmesi ile birlikte başka bir İhaleye fesat karıştırma suçu tüm filleriyle ortaya çıkmıştır.

Temizlik İşleri Hizmetlerinin özelleşmesi işi ilk ihalesi ; 2016/142626 ihale kayıt numarası ile açık ihale yapılmış, 2 firma ihaleye girmiş, aylık 570 bin 672 TL ile Şafak Temizlik’te iş kalmıştır. İhale süresi : 01.08.2016 - 31.01.2017 tarihlerini kapsamaktadır.

2. İhale, 2017/36367 ihale kayıt numarası ile 21-B yoluyla, (rekabet ortamı sağlanmadan ve usulsüz bir şekilde, fiyat artışı da yapılarak) aylık 763 bin 400 TL ile TEMA Temizlik İşlerine, doğrudan verilmiştir. İhale süresi : 01.02.2017 -30.04.2017 tarihlerini kapsamaktadır.

3. İhale, 2017/192408 ihale kayıt numarası ile 21-B yoluyla, (rekabet ortamı sağlanmadan ve usulsüz bir şekilde, yüksek fiyat artışı da yapılarak) aylık 961 bin 782 TL ile yine DİLARA Temizlik İşlerine, doğrudan verilmiştir. İhale süresi : 01.05.2017-31.12.2017 tarihlerini kapsamaktadır.

2. ve 3. İhalelerde görüldüğü üzere ; İHALE ŞARTLARI YERİNE GETİRİLMEDEN, REKABET ORTAMI SAĞLANMADAN, DOĞRUDAN ADRESE TESLİM İHALE EDİLEREK, İhaleye fesat karıştırma suçu tüm filleriyle ortaya çıkmıştır. Aylık maliyet ise bir yılda yüzde yüz artarak, 570 bin 672 TL’den, 961 bin 782 TL’ye çıkmıştır.

-Ve yine Şehir İçi Asfalt Yol Yapım çalışmalarında kullanılmak üzere 2017/608992 ihale kayıt numarası ile 70-100 bitüm alım işinde İhaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, belediyenin/kamunun zararına sebebiyet verme suçu tüm filleriyle işlenmiş, DAHA ÖNCEDEN DEPOLARDA BULUNAN VE KULLANILAN MALZEMENİN İHALESİ YAPILMIŞ, ihaleye tek firma girmiş ve kazanmıştır. Kantar fişi, analiz raporları olmayan/gerçeği yansıtmayan, yaklaşık 600 TONLUK BİTÜMÜ KARS BELEDİYESİ’NİN 100 TONLUK DEPOLARINDA GÖSTEREN, güzergâhtaki MOBESE ve kamera kayıtları incelendiğinde kantar fişlerindeki plakalar ile kamera kayıtlarındaki plakalar uyumlu olmayan, İHALEDE ALINAN BİTÜMLE YAPILAN YOL MİKTARI UYUMLU OLMAYAN, şayet depolara konuldu ise, depolarda bitümün donmaması için doğalgaz marifeti ile ısıltılması gerekir. Bu tarihlerdeki DOĞALGAZ VE ELEKTRİK FATURA DÖKÜMLERİ OLDUKÇA DÜŞÜK SARFİYATtadır, menşei belli olmayan, İRAN plakalı tırlarla ulaşımı sağlanan ve şuanda da nerede olduğu bilinmeyen bitümün ; ihale dosyası vb. hususlar incelendiğinde ve YERİNDE İNCELEME yapıldığında bütün suç fiilleri ortaya çıkmaktadır.

- Yukarıdaki husus ve/ya bu hususlara benzer durumlar ve suç fiilleri Kars Belediyesi’nin bütün ihalelerinde gerçekleşmiştir.

3- Kars’ta yapılan inşaat işlerinde, İmar Mevzuatına ciddi aykırılıklar olmasına karşın, Kars Belediyesi görevlileri tarafından zamanında ve eksiksiz olarak gerekli yasal işlemlerin yapılmaması ve/veya yaptırılmaması, hatta gerçeğe aykırı belge düzenlenerek diğer yetkili mercilerin yanıltılması,  Sit alanlarına inşaat ruhsatı verilmesi, ruhsata aykırılıklar olduğu halde yapı kullanma izni verilmesi, Sit alanlarının yıkılmasına, yıktırılmasına ve/veya tahrip edilmesine göz yumulması, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün yazı, görüş ve ilgili Mahkeme Kararlarına rağmen, Kapatma Cezası gönderilen işletmelerin Belediye Başkanı tarafından kapatılması engellenmiştir. İmar Kanununun maddeleri uyarınca yaptırım uygulanmaması, yasal yaptırım uygulanma zorunluluğu doğduğunda ise yaptırımın gereği gibi uygulanmaması vb. nedenlerle KARS’TA USULSÜZ, RANT AMAÇLI İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILAŞMAYA GİDİLMİŞTİR.

- Kars Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Kars İli Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı ile Revizyon Nazım İmar Planı uygulamasında İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince yaptırılan plan revizyonu sonrası, Şehir Planlayıcısı tarafında UYGUN GÖRÜLMEYEN Plan Tadilatları, İTİRAZLAR SONRASI, İMAR KOMİSYONU VE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN, KOMİSYON VE MECLİSTEN GEÇİRİLEREK ONAYLANMIŞ, usulsüz, rant amaçlı, imar mevzuatına aykırı yapılaşmaya gidilmesi ile kişilere haksız menfaat sağlanmış, İmar Kanununa, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma suç fiilleri oluşmuştur.

-Belediye Başkanının, yardımcı ve meclis üyelerinin işbirliği içinde olduğu kişiler lehine İmar’da usulsüz işlemler yapılmış, terör örgütleri sempatizanlarına menfaat temin edilmiş ve 5 Şubat 2018 Kars Belediye Başkanı Murtaza KARAÇANTA’nın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından " Partinin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları " gerekçe gösterilerek, parti ile ilişkisinin kesilmesinden hemen sonra Kars Belediyesi’nde İMAR VE İHALE BİRİMLERİNDE GEÇMİŞE YÖNELİK EVRAK DÜZENLEME, memur ve işçilere baskı altında yeniden evrak imzalatma, İmar Müdürlüğü’nde ölen şahsın yerine sahte imza ve sahte belge düzenleme fiilleri vuku bulmuştur.

4- Kars Belediyesi’nin bazı taşınmazlarının KİRAYA VERİLMESİNDE, SATIŞINDA ve/veya İHALESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK, İhaleye Fesat Karıştırma, üçüncü şahıslara haksız mal edindirme ve menfaat sağlama suç fiilleri oluşmuştur.

Söz konusu hususlarla ilgili kamuoyuna intikal eden çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlük iddia ve şikayetler had safhaya ulaşmıştır.

MURTAZA KARAÇANTA’nın siyaset ve iş ilişkisi içinde bulunduğu kişi ve şirketler aracılığı ile karmaşık ilişkiler zinciri oluşturularak, KENDİ VARLIĞINI GİZLEYEREK devam etmesi, SÖZ KONUSU İDDİALARIN TAMAMINA YAKININDA GÖREVLENDİRME İLE İL DIŞINDA OLMASI, bu şahıs ve şirketler üzerinden yürütülen faaliyetlerin tamamına yakını MURTAZA KARAÇANTA ile SİYASİ İLİŞKİLİ ve muvazaalı unsurlar içermesi, örnek teşkil etmektedir.

Söz konusu hususlarla ilgili BİMER - CİMER ve İçişleri Bakanlığı’na yazılan  çeşitli yolsuzluk ve usulsüzlük iddia ve şikayetlerin intikal etmiş olması; bunlardan bir kısmı ile ilgili soruşturma izni verilmiş olması ; ayrıca yetkili adli mercilere intikal etmiş, adli mercilerin gereğini takdir etmekte olduğu iddia ve şikayetlerin bulunması ve Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’na açılmış davaların bulunması, ayrıca bu yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ek, kamuoyunun da bilgisi dahilinde olan;  

Kars Belediyesi'nin DOLMUŞ İHALELERİ İLE İLGİLİ YAPMIŞ OLDUĞU USULSÜZLÜKLER VE HAKSIZ KAZANÇ iddiaları söz konusudur.

İhalesi 105 Bin TL’den yapılıp, daha sonra Belediye Encümen Kararıyla piyasa değeri 1 Milyon 500 Bin TL olan istikamete Dolmuş Hatlarının kaydırıldığı, hatların sahiplerine, bir gecede Bir Milyon TL’den fazla bir kazanç sağlandığı ve bu kazançla aynı istikamette çalışan diğer dolmuşçular mağdur edilmiştir.

Adli Sicil Kayıtları kabarık olan “mafyatik” kişilerin, Murtaza KARAÇANTA ve KENDİ NÜFUZLARINI KULLANARAK, kendileri adlarına değil de, başka kişi veya kişilerin adına bu dolmuş hatlarını aldırtarak usulsüz kazanç elde ettikleri, haksız bir şekilde, tek bir çırpıda zengin olmaları kamuoyunu derinden yaralamıştır. Kamu vicdanının kabul etmediği ve bunlarla birlikte de bazı dolmuş esnafının zarar görerek mağdur edilmelerinin önü açılmıştır.

Kars Belediye Başkanı Murtaza KARAÇANTA’nın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından "Partinin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları " gerekçe gösterilerek, parti ile ilişkisinin kesilmesinde de yukarıdaki hususlar etkili olmuştur.

Kamu kaynaklarının her kuruşuna kadar Kars halkının ihtiyaçlarına memur kılınması, ulaşımın rahatlatılabilmesi, sokakların çöpten arındırılması, ihmal edilmiş bir kent hayatının rehabilite edilmesi, inşa ve ihya sürecine girilmesi için ; halka hizmet etme amacı taşımayan Murtaza KARAÇANTA’nın görevden uzaklaştırılmasını arz ederiz.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış ve büyük harflerle yazılmış yorumlar PolitiKARS.com tarafından onaylanmamaktadır.
16 Yorum
İlgili Haberler