1. HABERLER

  2. KAÜ'de Hayata Geçirilen PROJELER
KAÜ'de Hayata Geçirilen PROJELER

KAÜ'de Hayata Geçirilen PROJELER

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Abamüslüm Güven, görev süresi içerisinde eğitim, spor, bilimsel ve teknolojik araştırmalar ile makine teçhizat ve diğer harcamalar için alınan öden

A+A-

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Abamüslüm Güven, görev süresi içerisinde eğitim, spor, bilimsel ve teknolojik araştırmalar ile makine teçhizat ve diğer harcamalar için alınan ödeneklerle üniversitenin her birimi için ayrı ayrı hayata geçirilen projeleri ve yapılan işleri tek tek açıkladı.

Güven, Kafkas Üniversitesi bünyesinde bulunan hiçbir birimin ihmal edilmeden öncelikli ihtiyaçlarına göre hizmetlerin eşit şekilde götürülerek hayata geçirildiğinin altını çizerek bu süre içerisinde yapılan çalışmaları şu şekilde sıraladı:

GÜNDÜZ BAKIM EVİ: Şartları çok kötü olan ve zemin katında bulunan Gündüz Bakım Evi (Kreş) buradan çıkarılarak başka bir binada modern koşullara kavuşturularak hizmete sunuldu. Boşalan yer tamir ve tadilatlar yapılarak 2 memurumuza konut olarak tahsis edildi.

ÇOCUK PARKI: Büyük onarımı yapıldı.

MERKEZ ATÖLYELER: Üniversitemizin Merkezi Atölyeleri iki ayrı bölüme ayrıldı alanlar genişletildi, verimliliği ve üretimi artıracak alet ve malzemelerle donatıldı.

MATBAAMIZ: Atölyeler içinde ayrı bir birim yapıldı yeni alınan baskı makinesi ve diğer malzemelerle güçlendirildi.
 
ÜNİVERSİTE KONUKEVİ: Tamirat ve tadilatı yapıldı. Personelimizin ve konukların rahat edebileceği bir mekan haline getirildi. Çevre Düzenlemesi ve Ağaçlandırma Çalışmaları: Merkezi kampusa ve diğer birimlere 55000’in üzerinde fidan dikildi.
 
ET-SÜT PİLOT TESİSİ: Tesis tamamlandı.
 
SU ARITMA TESİSİ: Tesis tamamlandı ve hizmete açıldı. Kampusumuzda kullanılan suyun fiziksel ve mikrobiyolojik temizliği bu tesis de yapılarak kullanıma verilmektedir.
 
ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU: KAKÜV Özel İlköğretim Okuluna ait hizmet binası, zorunlu eğitim süresi 8 yıl olduktan sonra ihtiyacı karşılayamaz hale gelmişti, 250 m2 kapalı alana sahip bir ek bina yapılarak öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayacak çağdaş bir okul oluşturuldu. Girişimlerimiz sonucu bu ek binanın yapım giderlerinin % 60’ının hayırseverler tarafından karşılanması sağlandı
 
ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU: Meslek Yüksekokulumuz, mezunları için gelecekte istihdam açısından tercih edilen programlar önerilerek açılması sağlandı. Eski Rektörlük Binasının altında bulunan daha önce kütüphane, depo ve arşiv olarak kullanılan ancak rektörlük taşındıktan sonra atıl kalan yerler tamirat ve tadilat yapılarak okulumuza tahsis edildi. Ayrıca yeni bir bina yapılmadan eğitim öğretime başlanması sağlandı.
 
VETERİNER FAKÜLTESİ: Fakültemiz her yıl verilen ödeneklerle alınan makine-teçhizat ve eğitim-öğretim ile araştırma materyalleri bakımından güçlendirildi.
 
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİKLERİ: Çevre düzenlemesiyle birlikte tamamen yenilendi. Kliniklerimizin imkanları önemli oranda arttırıldı.
 
VETERİNER FAKÜLTESİ AHIRLARI: İyileştirme kapsamında modern ve örnek ahır yapıldı.
 
YERLEŞKELERDEKİ YOLLAR: Yerleşkelerdeki yolların hemen, hemen tamamı bitirildi.
 
BÜYÜK ONARIM: Bütün birimlerde büyük onarım yapıldı.
 
KARS ÇAYI ISLAH ÇALIŞMALARI: DSİ Bölge Müdürlüğünce kampusumuz sınırları içerisinde olan Kars Çay Islah Çalışmaları yapıldı.
 
200 KİŞİLİK MODERN BİR KIZ ÖĞRENCİ YURDU: Hayırsever Sayın Vasfiye Eriş’in bağışladığı yaklaşık 900.000 dolarla, merkezi kampüste 200 kişilik lüks kız öğrenci yurdu yaptırıldı. Yine hayırseverlerin katkısıyla Sarıkamış’ta 180 kişilik bir kız öğrenci yurdu faaliyete geçirildi.
 
KÜTÜPHANE HİZMETLERİ: Sadece depo olarak kullanılan yerlerle, atıl olan yemek haneler tamirat ve tadilat yapılarak üniversitemizin en az 15 yıl ihtiyacını karşılayacak ve her türlü donanımı bulunan modern bir kütüphane haline getirildi Bilgisayar laboratuarının donanımı için de Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yardımıyla 30 adet hibe bilgisayar alındı.
 
DERİ FABRİKASI: Deri Fabrikasından kalan ve kullanılamaz durumda olan binaların bir ilk bölümü tamirat ve tadilat yapılarak üniversitemizin çok önemli bir ihtiyacı ve eksiği olan Araç Garajına dönüştürüldü. Diğer alanların ise iş atölyeleri ve araç bakım alanı olarak kullanılması planlanmaktadır.
 
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ: Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya, Biyoloji ve Fizik bölümlerinin laboratuar imalatları yapıldı.
 
POLİKLİNİKLER: Fen-Edebiyat Fakültesi idari binası giriş ve zemin katı Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) için 25 ayrı poliklinik haline getirilerek hizmete sunuldu.
 
HAYDAR ALİYEV EĞİTİM MERKEZİ: Azarbaycan devletinin desteğiyle Fen Edebiyat Fakültesi içinde Haydar Aliyev Eğitim Merkezi kuruldu ve merkez öğrencilerimizin yararlanacağı şekilde donatıldı.
 
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER BLOKU: Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Bloku projesi revize edilerek bir kat fazla ve 5600 öğrenci kapasiteli yeni bir binaya çevrildi. 5 kat olan binamızın inşaatı devam etmektedir ve binanın 2010 yılı sonunda veya 2011 yılı başında hizmete açılması planlanmaktadır.
 
ALT YAPI ÇALIŞMALARI: Kampüste hizmete giren ve gelecekte hizmete girecek olan tüm birimlerin ihtiyacını karşılamak üzere alt yapı projeleri ve ihaleleri yapıldı. Ve çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir.
 
LOJMANLAR: Daha önce yapımına başlanmış olan 32 daireli lojman tamamlandı ve hak sahiplerine dağıtıldı. Yeni bir proje olan 32 daireli lojmanın yapımı ise planlanandan daha hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca Eğitim Fakültesi kampüsündeki lojmanlar ise tamamen yenilenerek kullanıma hazır hale getirildi ve ilgililere tahsis edildi. Merkez kampüste bulunan lojmanların ihtiyaç duyulan onarımları da zaman, zaman yapılmaktadır.
 
REKTÖRLÜK BİNASI: 9000 metrekare kapalı alana sahip Rektörlük Binası tamamlanarak, tefrişatı yapılarak hizmete sunuldu.
 
ARAŞTIRMA HASTANESİ YAPILARAK HİZMETE AÇILDI:
Üniversitemiz mediko-sosyal binası Kars, Ardahan, Iğdır kalkınma Vakfı ve Hayırseverlerinin katkısıyla 120 yataklı bir hastaneye çevrildi ve donatılarak hizmete sunuldu.   
 
SPOR TESİSLERİ: Merkezi kampüste 2 Adet kapalı halı saha, 6 adet açık basketbol ve voleybol sahası ile tenis kortu yapıldı ve hizmete sunuldu.
 
5000 KİŞİLİK STADYUM: Devlet Planlama Teşkilatı’ndan Spor Sektörü için alınan ödeneklerle uluslar arası standartlara uygun 5000 kişilik yarı açık tribünlü stadyumun yapımı başlatıldı. Yapım işleri büyük bir hızla devam etmektedir ve inşaat 2011 yılında bitirilecektir.
 
200 YATAKLI YENİ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ: 35 000 m2 kapalı alana sahip 200 yataklı Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi’nin projesi yapıldı, Hastane İnşaatının yapımına başlandı çalışmalar çok hızlı bir şekilde yürütülmektedir. Hastane 2010 yılı sonuna kadar hizmete hazır hale getirilecektir.
 
ÇEVRE DÜZENLEMELERİ: Gerek Merkezi kampus alanında gerekse diğer birimlerimizde çevre düzenleme çalışmalarında çok önemli mesafeler kat edildi. Yeşil alanlar, ağaçlandırma ve benzeri diğer düzenlemeler yapıldı.
 
TRAFOLAR: 24 saat kesintisiz enerji sağlanması amacıyla kampus içerisinde 4 ayrı trafo binası yapıldı. Ayrıca Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi için trafo merkezi kuruldu.
 
TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ BİNASI: 15 000 m2 kapalı alana sahip Tıp Fakültesi Morfoloji Binasının inşaatına başlandı ve inşaat hızla devam etmektedir. İnşaatın 2011 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.
 
EĞİTİM FAKÜLTESİ: 30 yılı aşkın bir süredir elimizde bulunan ve mezbelelik hale getirilmiş olan Eğitim Fakültesi çevre düzenlemesiyle ağaçlandırılmasıyla ve büyük onarımlarıyla adeta yeniden yapıldı. Çevreye yüzerce ton toprak taşınarak ağaçlandırıldı. Ayrıca gelecek yıl uygulamaya koyulmak üzere Eğitim Fakültesi için yeni hizmet binası projesi ihale edildi.
 
KARS MESLEK YÜKSEKOKULU: Yüksekokulumuzda büyük onarımlar yapıldı öğrenci kantinleri yenilendi eski mutfak onarılarak konforlu bir yemekhane haline getirildi. Lokal yenilendi, internet salonları açıldı, ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi yapıldı,
 
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU: Meslek yüksekokulumuzun açılması sağlandı yeni programlarla zenginleştirildi.
 
KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU: Çok eski olan binada büyük onarımlar yapıldı. Sağlık Yüksekokulu için yeni hizmet binası yapılıncaya kadar binanın hemen her yıl çeşitli onarımlarının yapılması gerekmektedir.
 
İKTİSADİ-İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ: Bu Fakültemizde de onarımlar yapıldı, ısı kanalları ve tesisat yenilendi. Derslik ihtiyaçları prefabrik sınıflarla giderildi.
 
SARIKAMIŞ BEDEN-EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU: Binası tamamlandı. Çevre düzenlemesi ve iate duvarları yapıldı. Hizmet Binası uygun olduğu için bir kısmı Sarıkamış MYO tahsis edildi ve okul eğitim öğretime açıldı,
 
KAĞIZMAN MESLEK YÜKSEKOKULU: iki yıl üst üste yapılan büyük onarım ve çevre düzenleme çalışmalarıyla üniversitemize yakışır hale getirildi.
 
ÖĞRENCİ HİZMETLERİ:
Şüphesiz ki yaptığımız her şey sevgili öğrencilerimiz içindir. Çünkü biz onları varlık nedenimiz ve milletimizin emaneti olarak görüyoruz. Bu güne kadar kendi sorumluluk sahamız içerisinde olan her sorunlarını çözdük. Sağlık ve yemek hizmetleri başta olmak üzere hizmet kalitelerini ciddi anlamda iyileştirdik. Yeni alanlar oluşturduk Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri önemli oranda arttırdık.
 
ARAÇ-MAKİNE: Yaklaşık 900 000 TL harcanarak ambulans, kargo aracı, itfaiye aracı, hizmet aracı, servis otobüsü, minibüs alındı. Bu paranın 350 TL’si genel bütçeden diğeri bağış yoluyla elde edildi.
 
DOĞAL GAZ: Ana kampuslarda doğal gaz dönüşümü başlatıldı. Ekim ayında hizmete geçecek.
 
ÖĞRENCİ YURDU: Yurt ihtiyacını gidermek için Kredi Yurtlar Kurumu ile 3 yıldır yaptığımız görüşmeler sonucunda 250 kişilik bayan, 250 kişilik erkek olmak üzere toplam 500 kişilik yurt yapımı kararı alındı. Yurt Üniversitemiz kampus alanında tahsis edilen alana yapılacaktır. İhale işlemleri Başbakanlık Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. Muhtemelen önümüzdeki aylarda temeli atılacaktır.
 
ÜNİVERSİTEMİZİN BÜTÇE DURUMU: 2008 yılı bütçemiz 53,750 milyon lira iken, 2009 yılında önerilen projelerin DPT ve Maliyede kabul edilmesi sonucu Artvin, Ardahan ve Iğdır Üniversitelerine bağlanan birimlerimizin ödenekleri ayrılmasına rağmen bütçemiz % 37 oranında arttırılmış ve 73,052 milyona, 2010 yılında ise 79.771 milyona çıkmıştır. 2011 yılı için ise 87.628 milyona çıkartılması teklif edilmiştir.
 
BİLİMSEL PROJELERE DESTEKLER: Yaptığımız isabetli çalışmalar sonucu Araştırma Fonunun kaynaklarını büyük ölçüde arttırdık. Bunun sonucunda öğretim elemanlarımızın raportörlerden olumlu gelen bilimsel araştırma projelerini önemli oranda destekledik. Raportörlerden olumlu gelip te desteklenmeyen hiçbir proje yoktur.
 
BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE SPORTİF İŞBİRLİĞİ:
Üniversitemizin gerek önceki dönemden gerekse bizim dönemimiz de dünyanın farklı üniversiteleriyle imzaladığı eğitim ve işbirliği anlaşmaları vardı. Ancak bu anlaşmalardan bu güne kadar hedeflenen hiçbir fayda sağlanamamıştı. Bu gerçekten hareketle stratejik değeri olan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petro boru hattı ile Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projelerini geçtiği yerlerde bulunan üniversitelerle Rektörlüğümüzün teklifiyle daha uygulanabilir anlaşmalar yapıldı ve hayata geçirildi.
 
Bakü Devlet, Tiflis, Nahcıvan ve Ahıska Devlet üniversitelerinin Rektörleri olarak 2009 yılının başında Kars’ta buluşarak Kafkasya Üniversiteler Birliği ve Eğitim, Bilim Kültür, Spor Platformunu Kurduk: Bilindiği üzere iki yıldır bahar şenlikleri bahsedilen üniversitelerle birlikte yapılıyor. Henüz cılız olmasına rağmen ileride yine bu anlaşma çerçevesinde Öğretim elemanı ve öğrenci değişimi, (şu anda Nahcıvan Devlet Üniversitesiyle nispeten var) ortak bilimsel projeler, ortak eğitim ve ortak sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler artarak yapılacaktır. Bu anlaşmalar çerçevesinde adımızın bize yüklediği sorumluluk ve misyonumuz yerine getirilmiş olacaktır.
 
EĞİTİM-ÖĞRETİM
Öğrenci Sayıları: Öğrenci tercihinin yoğun olacağı bölüm ve programların açılmasıyla öğrenci sayımız yaklaşık 8600’den 13.300’e yükselmiştir. Diğer bir deyişle % 54 oranında artmıştır.
Bu dönemde açılan bölüm, birim ve programlar aşağıya çıkartılmıştır.
1-Iğdır Ziraat Fakültesi: Fakülte Üniversitemizin teklifi sonucu kuruldu. Üniversitemizce Iğdır il merkezinde bulunan bina tadilat ve tamiratı yapılıp iç donanımı sağlandıktan sonra öğrenci alındı. Daha sonra Iğdır Üniversitesine devredildi. Ayrıca Iğdır’ da bulunan Meslek Yüksekokulu da bu üniversiteye devredildi.
2- Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi: Fakülte Üniversitemizin daha önceki dönemde teklifi sonucu kuruldu. Üniversitemizce Ardahan il merkezinde bulunan bina tadilat ve tamiratı yapılıp iç donanımı sağlandıktan sonra öğrenci alındı. Daha sonra Ardahan Üniversitesine MYO ile birlikte devredildi.
3- Artvin Orman Fakültesi: Orman Fakültesinin hizmet binalarının inşaatı tamamlama aşamasına getirildi ve Artvin de bulunan diğer birimlerimizle birlikte Çoruh Üniversitesi’ne devredildi.
4- Fen-Edebiyat Fakültesi Bünyesinde: Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.), Tarih Bölümü (İ.Ö.), Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü (Çin, Japon, Fars, Arap dili ve edebiyatları), Moleküler Biyoloji Genetik, Slav Dilleri ve Ede. Bölümü Rus Dili ve Edebiyatı AD Yüksek Lisans Matematik II. Öğretim, Fransız Dili ve Edebiyatı II. Öğretim, İngiliz Dili ve Edebiyatı II. Öğretim
5- Eğitim Fakültesi Bünyesinde: Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Türkçe Öğretmenliği II. Öğretim
6- İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi Bünyesinde: Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi II. Öğretim
7- Sarıkamış Meslek Yüksekokulu ( Yeni açıldı), Turizm ve Otel işletmeciliği, Özel Güvenlik ve Koruma, Özel Güvenlik ve Koruma II. Öğretim, İşletme Yönetimi, İşletme Yönetimi II. Öğreti, Lojistik, Lojistik II. Öğretim, Turizm ve Otel İşletmeciliği II. Öğretimi
8- Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu: Spor Yöneticiliği, Spor Yöneticiliği II. Öğretim, Antrenörlük Eğitimi
9- Kars Meslek Yüksekokulu: Gıda Teknolojisi Programı, Gıda Teknolojisi Programı(İ.Ö), Bilgisayar Programcılığı Programı(İÖ), Mobilya ve Dekorasyon Programı(İÖ), Tekstil, Teknolojisi Programı, Halıcılık ve Kilimcilik Programı, Mimari Restorasyon Programı
10-Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu: (Yeni açıldı) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Pazarlama, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İ.Ö.), Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği II. Öğretimi, Muhasebe II. Öğretim, Turizm Rehberciliği II. Öğretim, Pazarlama
11-Kağızman Meslek Yüksekokulu: İşletme (İ.Ö.) öğrenci alındı.
12- Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: (Yeni açıldı)
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği (İ.Ö.), Radyoloji, Anestezi, Paramedik, Paramedik II.Öğrt, Tıbbi Görüntüleme, İlk ve Acil Yardım, İlk ve Acil Yardım II. Öğrt.
13.Sosyal Bilimler Enstitüsü: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (YL), Piyano (YL), Slav Dilleri ve Edebiyatı (YL), Ortaöğretim Sosyal Alanlar (YL), Tarih (Doktora)
14. Sağlık Bilimleri Enstitüsü: Viroloji(Yüksek Lisans), Patoloji (Doktora), Doğum ve Jinekoloji (Yüksek Lisans), Fizik (Doktora), Biyoloji ( Doktora)
15. Araştırma ve Uygulama Merkezleri (Yeni açılanlar)
Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Engelli Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Türk Halk Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
 
16-YENİ BİRİM TEKLİFLERİ:
1- Mühendislik-Mimarlık Fakültesi: YÖK tarafından kabul edildi. Bakanlar Kuruluna gönderildi.
2- Eczacılık Fakültesi: YÖK tarafından değerlendiriliyor.
3- Diş Hekimliği Fakültesi: YÖK tarafından değerlendiriliyor.
4- Orman Fakültesi: YÖK tarafından değerlendiriliyor.
5-Yabancı Diller Yüksekokulu: YÖK tarafından kabul edildi. Bakanlar kuruluna gönderildi.
6-Bazı İlçelerimize Meslek Yüksekokulu kurma çalışmalarımız: Değerlendiriliyor.
7- Hukuk Fakültesi: YÖK tarafından kabul görmedi.
8- Güzel Sanatlar Fakültesi: YÖK tarafından kabul görmedi.
 
ÖĞRENCİLERİMİZ VE ÖĞRETİM ELEMANLARIMIZCA ELDE EDİLEN VE ÖNEMLİ SAYILABİLECEK BAZI BAŞARILARIMIZ
Fen-Edebiyat Fakültemiz İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencilerimiz 2008 KPSS’da 2 ayrı alanda Türkiye birincisi oldu. 2009 Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğrencilerimiz Genel Kültür ve Eğitim bilimleri alanında Türkiye ikinciliği, Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencilerimiz ise her üç alanda da yani Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri alanlarında Türkiye birincisi oldular. 2007 yılında Öğretim üyesi başına düşen SCI’’de taranan dergilerde yayınlanan yayın sayısında ülkemiz üniversiteleri arasında 25. sıraya yükseldik. 2008 yılında tüm üniversitelerde SCI+SSCI+AHCI’te yayınlanan yayınların öğretim üyesi başına düşen yayın sayısına göre o gün ülkemizde bulunan 115 üniversite arasında 15. sıraya yükseldik. Sporda Avrupa 2’likleri ve Türkiye birincilikleri (kayak) alarak ülkemizi Pekin’de temsil ettik. Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonasında öğrencilerimiz Türkiye 3. olmuştur. Aynı şekilde basketbol C klasmanında ve kros şampiyonasında takımlarımız yine ülkemizde 3. olmuştur. Üniversitemiz; 2007-2008 Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığının düzenlediği yarışmalara tüm dallarda katılmış olup, katılan 107 devlet ve özel üniversite arasında 8. olmuştur. Veteriner Fakültemiz dergisi SCI Expanded’e 2007 yılının başından itibaren kabul edilerek ülkemizde kendi alanında bir ilk oldu. Veteriner Fakültemiz Avrupa Veteriner Eğitim Birliği tarafından denetime tabi tutuldu ve kısa sürede eksikleri giderilebilecek bir fakülte olarak nitelendirildi. Çok sayıda bilimsel proje ve sosyal sorumluluk projeleri öğretim elemanlarımız tarafından yürütülmektedir. Uluslar arası şenlikler dahil onlarca sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif etkinlikler düzenleyerek eğitim öğretimi destekledik. Nahcivan Devlet Üniversitesinin Veteriner Fakültesi öğrencileri tamamen gönüllülük esasına bağlı olarak ve istek halinde öğretim elemanlarımız tarafından Nahcıvan’da eğitilmekte ve stajlarını Veteriner fakültemizde yapmaktadırlar.

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış ve büyük harflerle yazılmış yorumlar PolitiKARS.com tarafından onaylanmamaktadır.